# فراموش
گفتم: خسته‌امگفتی: لاتقنطوا من رحمة الله     .:: از رحمت خدا نا امید نشید. زمر/53گفتم: هیشکی نمی‌دونه تو دلم چی می‌گذرهگفتی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید