شعر گونه آگاهی

خداوندا نعماتت فراوان؛ داده ها و نداده هایت پر حکمت؛ چشمهای ما نا بینا؛ خوش بحال او که راه تو را بیناست؛ روشنی نورت را، بزرگی پاداشت را درک میکند؛

آگاهی اما؛ برترین نعمت توست شاید؛ الهی چگونه آنرا عطا می کنی؟ نامساوی؛ به سختی؛ و با هزینه های گزاف؟ چه زیباست تحمل راه منجر به آگاهی؛ چه پاداشی برای رهرو صبور؛

موهبتی استثنایی؟ گناه آنان که بی نصیب می مانند  چیست اما؟  جدایی آیا؟ یا فرصتی دیگر؟ ...

/ 0 نظر / 10 بازدید