شفای زندگی

در لایتناهای حیات - آنجا که ساکنم - همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است.

من به قدرتی اعتماد دارم که بسی از من عظیمتر است و در هر لحظه از روز در من جریان دارد. من با این آگاهی که تنها یک عقل بر این عالم حاکم است، خود را به روی حمت درون می گشایم. همه پاسخها و چاره ها و شفا ها و آفرینشهای تازه از این یگانه عقل می آید. من با وقوف به اینکه هر آنچه باید بدانم بر من آشکار خواهد شد و هر آنچه بدان نیازمندم، در زمان و مکان و به شیوه درست نزدم می آید، به این قدرت و به این عقل اعتماد می کنم.

در جهانم همه چیز نیکوست.

/ 1 نظر / 23 بازدید