راز موفقیت

راز موفقیت چیست؟ "تصمیم گیری درست".
تصمیم گیری درست از چه ناشی میشود؟ "از تجربه"
تجربه از چه بدست می آید؟ "از تصمیم گیری های غلط !!
/ 1 نظر / 8 بازدید
زیبا

اما گاهی لازم نیست این تصمیم گیری های غلط رو داشته باشیم گاهی استفاده از تجربه دیگران راه ساده تر و بی دردسرتریه...