خوشبختی

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم،غافل از اینکه خوشبختی همان لحظاتی بود که گذراندیم
 
برای آغاز یک زندگی شاد و سعادتمند نیاز نیست که در انتظار بنشینیم

خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد
هیچ زمانی بهتر از این لحظه برای شاد بودن وجود ندارد
زندگی کنید و از زندگی لذت ببرید

وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد...لحظه هایت آرام.

/ 0 نظر / 10 بازدید