عشق

سرشار از عشقم      جانان ببینند

اغیار اگر نه                یاران شنیدند

دوری ز معشوق          گر قسمتم بود

مهرم بیافزود               ایمان به یارم

/ 0 نظر / 7 بازدید