ده روش برای دوست داشتن خود

  1. از انتقاد جویی از خود و دیگران دست برداریم.
  2. از ترساندن خویش دوری کنیم.
  3. با خود مهربانانه، صبورانه و بزرگوارانه برخورد کنیم.
  4. بیاموزیم با افکار و ذهنمان مهربان باشیم.
  5. از خود تعریف و تمجید کنیم.
  6. بدانیم عشق به خود یعنی حمایت از خود.
  7. نکات منفی خود را دوست داشته باشیم.
  8. از بدن خودمان مراقبت کنیم.
  9. برای دوست داشتن خود از آینه کمک بگیریم.
  10. خودمان را دوست داشته وبه آن عشق بورزیم.
/ 0 نظر / 43 بازدید