سخنی با خالق

خدایا بزرگترین نعمت تو "آگاهی" است. این نعمت را بیشتر و بیشتر به من عطا کن.  از آنجا که مهمترین بخش زندگی ما روابط اجتماعی و فردی است که با انسانهای دیگر داریم ، پس ازت خواهش می کنم نعمت آگاهی را به طرف مقابل من نیز ارزانی دار تا در این فرصت زندگی که به ما داده ای بتوانم مفید باشم و اینگونه شکر نعمتت را بجای آورم.سپاس از تو که آگاه به همه اموری و خالق مهربان منی.

/ 0 نظر / 3 بازدید