محبت زیادی

محبت زیادی همیشه آدمها را خراب می کند!

گاهی آدمها میروند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند... بلکه آنقدر کوچک اند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند!

او که رفتنی است، بگذار برود...

/ 0 نظر / 5 بازدید